0% کامل شد

متشکریم از اینکه در ارزیابی وب سایت شرکت کرده واطلاعات و نظرات ارزشمند خود را با ما در میان میگذارید. ما می خواهیم شما بهترین تجربه را در جریان استفاده از این وب سایت داشته و به طور مداوم وب سایت را بهبود ببخشیم.


اطلاع در مورد حریم خصوصی داده ها:

داده ها دراین نظرسنجی به طور ناشناس جمع آوری میشوند. داده های شخصی و یا هویتی شما به هیچ وجه جمع آوری و بایگانی نمیشوند. داده‌های جمع‌آوری شده صرفاً برای ارزیابی استفاده شده و به صورت کلّی تجزیه و تحلیل می شوند. تمامی داده ها به صورت محرمانه جمع‌آوری میشوند: اطلاعات جمع آوری شده در اختیار افراد غیر مسؤل خارج ازتیم تحقیقاتی قرار نمی گیرد. تمامی داده‌های نظرسنجی به صورت ناشناس و مطابق با قوانین محرمانه بودن و تعهدات مربوط به رازداری و محافظت از داده‌‌ها (GDPR) جمع آوری می شوند.

شرکت کردن در این نظرسنجی داوطلبانه است. شما این امکان را دارید که نظرسنجی را هر زمانی متوقف کنید. همچنین میتوانید از رضایت خود برای شرکت در این نظرسنجی صرف نظر کنید. درخواست انصراف شما از شرکت در این نظرسنجی، تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ – ۱۱ فروردین سال ۱۳۹۹ برای شما امکان پذیر میباشد. پس از انقضای این تاریخ، اطلاعات وارد گزارش نظرسنجی شده و از سیستم حذف میشوند و سپس استخراج آنها از سیستم غیرممكن میباشد. تصمیم شما به توقف نظرسنجی و پس گرفتن رضایتتان از کاربرد آن در زمینهٔ تحقیقات، هیچگونه تأثیر منفی برای شما نخواهد داشت.

اطلاعات تماس با ما:
در صورت داشتن هرگونه سؤالی در مورد
نظر سنجی و یا در صورت درخواست پس گرفتن رضایت خود، لطفا با تیم تحقیق تماس بگیرید. (نیکلاس زیرکه n.zierke@ceval.de  و یا فلیکس استیپس f.stips@ceval.de).CEval GmbH – 2019